bootstrap theme
Book

Spinderihallarna i Vejle, DK

Het doel van deze prijsvraag, die georganiseerd werd door het gemeentebestuur van Velje en de Realdania Foundation, was om een ontwerpvoorstel te maken voor het hergebruik van de Velje Spinnerij, een in onbruik geraakt industrieel complex, die
een creatieve groeikern tot stand zouden brengen waar culturele activiteiten en bedrijven naast elkaar zouden kunnen
bestaan.

Het interieur van deze gebouwen heeft een grote rol gespeeld in de staathuishoudkunde en cultuur van Vejle. Het zichtbaar maken van deze aspecten en het overdragen aan het publiek werd het voornaamste statement van ons ontwerpvoorstel. Het interieur wordt aangepast door op strategische plekken onderdelen van de bestaande constructie te verwijderen waardoor twee onoverdekte binnenplaatsen ontstaan. De zichtbaarheid van het gebouw neemt toe door de gevels van beglazing te voorzien en zichtlijnen te creëren die naar twee nieuwe entrees leiden, één voor voetgangers, voorzien van groen, en één voor auto’s en bussen, welke naar een ommuurde parkeerplek leidt.

In het hart van het interieur ligt een nieuwe publieke woonkamer waaromheen alle belangrijke voorzieningen zijn gerangschikt, waardoor het een plek is waar authentieke creatieve interactie plaats kan vinden. Deze ruimte zal worden ingericht met grote, bestendige meubelstukken die uitnodigen om eenvoudigweg te gaan zitten en wat tijd door te brengen. Een gang met vitrines leidt naar het kindertheater. De vloer die versierd is met een patroon krijgt, zoals het een kindertheater betaamd, een magische kwaliteit, waarna het onder een nieuw glazen dak door naar het theater leidt.

Ons gezamenlijke ontwerpvoorstel met het Deense bureau BBP Arkitekter voor de Spinnerij in Vejle, werd geselecteerd als finalist in een internationale ontwerpwedstrijd voor de
ontwikkeling van een Kunst Centrum in Vejle, Denemarken, met een oppervlakte van 11,500 m2